Huurvoorwaarden

Om zowel u als onze belangen te waarborgen maken wordt een huurcontract ANWB model gebruikt.

Verplichtingen Verhuurder

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:
Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;

Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren;

Verplichtingen Huurder

Huurder is verplicht:
De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode.
De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken.

  1. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;
  2. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;
  3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
  4. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bijaanvang van de huurperiode, behoudensnormale slijtage, in te leveren bij de verhuurder.
  5. Alle landen vermeld op groene kaart verzekering kunnen bezocht worden. Vooraf opgave vande te bezoeken landen is verplicht.

Betaling huursom en borg

Betaling: 25% van de de huursom (reserveringsbedrag) betaalt de huurder aan verhuurder binnen 7 dagen na reservering (na betaling is reservering definitief).Resterend bedrag en borgsom €1000,- 4 weken voor de dag van vertrek.
Wanneer reservering minder dan 4 weken voor vertrek plaatsvindt dient de totale huursom inclusief borg in eens, binnen 7 dagen, betaald te worden.

De borg zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, binnen 14 dagen worden teruggestort op de rekening van huurder, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

Menu